Czyszczenie zbiornika

Cena netto: 1 600,00 

Czyszczenie zbiornika polega na usunięciu ze zbiornika wszelkich zanieczyszczeń, które dostają się do wnętrza w efekcie eksploatacji lub wraz z paliwem.

Czyszczenie zaleca się wykonać gdy:
– filtry paliwa zapychają się wyjątkowo szybko co powoduje spadek wydajności układu dystrybucyjnego,
– doszło do uszkodzeń elementów układu dystrybucyjnego takich jak: pompa, pulser na skutek dostania się do nich zanieczyszczeń.

Przygotowanie do czyszczenia:
– zbiornik musi być opróżniony do dna,
– włazy rewizyjne muszą być otwarte lub otworzone po przyjeździe serwisu, aby możliwe było dostanie się do wnętrza zbiornika.

Cena dotyczy czyszczenia zbiornika o pojemności 5000 l.

Do ceny usługi należy doliczyć:
– dojazd serwisu 1,6 zł za km – skontaktuj się z nami celem ustalenia miejsca, z którego wyruszy serwis,
– utylizację odpadów 1,45 zł za kg – nie więcej niż 200 kg.