Litrażowanie zbiornika

Cena netto: 950,00 

Litrażowanie zbiornika jest elementem niezbędnym dla każdego ze zbiorników wyposażonego w sondę ciśnieniową.
Każdy zbiornik dla dokładności wyników powinien mieć stworzoną indywidualną tabelę litrażowania (nie ma dwóch identycznych zbiorników, co więcej na wyniki sondy mogą wpłynąć takie rzeczy jak wysokość nad poziomem morza).
Litrażowanie polega na stopniowym zalewaniu zbiornika od dna, i spisywaniu ciśnienia dla poszczególnych stopni zapełnienia.

Litrażowanie zaleca się przeprowadzić gdy:
– uruchamiamy nowy zbiornik,
– zmieniamy położenie zbiornika (m n.p.m.),
– użytkujemy zbiornik dłuższy czas i wyniki zaczynają odbiegać od normy (odkształcenie zbiornika na skutek eksploatacji).

Przygotowanie do litrażowania:
– zbiornik musi być opróżniony do dna,
– zamawiamy taką ilość paliwa aby zapełnić zbiornik całkowicie,
– uprzedzamy dostawcę paliwa, że odbędzie się litrażowanie (postój cysterny).

Cena dotyczy litrażowania zbiornika o pojemności 5000 l.

Do ceny usługi należy doliczyć dojazd serwisu 1,6 zł za km – skontaktuj się z nami celem ustalenia miejsca, z którego wyruszy serwis,